reporters365
No Boundary

เรื่องย่อ : No Boundary คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง

เรื่องย่อ

เรื่องราวเจียงจื่อหยาเทพเซียนที่ต้องการจะสละตำแหน่งความเป็นเทพเซียน เพื่อมาจุติเป็นขุนนางผู้สูงศักดิ์ยังโลกมนุษย์ เพื่อปกป้องคุ้มครองบุตรสาวบุญธรรมตวนมู่ชุ่ยให้เป็นเทพเซียน เวลาผ่านไปพันปี ในใต้หล้าแห่งราชวงศ์ซ่ง เปาบุ้นจิ้นตุลาการผู้ตัดสินความถูกผิด ตวนมู่ชุ่ยได้ถูกส่งให้มากำเนิดยังโลกมนุษย์ ก่อตั้งสำนักซี่ฮวาหลิว องครักษ์ติดดาบขั้นสี่จั่นเจาได้รับคำสั่งจากเปาเจิ่ง ให้มาดำเนินการสอดประสานกับตวนมู่ชุ่ย ร่วมเป็นร่วมตาย จนความรู้สึกค่อย ๆ ก่อตัวเป็นความรัก

No Boundary (2021) ซับไทย Ep. 14
คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง No Boundary (2021) ซับไทย ตอนที่ 07 - Neko-seriesHD
No Boundary Season 1 (2021) คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง ซับไทย Ep.2 ซับไทย -  Madu Series
No Boundary Season 1 (2021) คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง ซับไทย Ep.1 ซับไทย -  Madu Series

ตัวอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *