reporters365

Train to Busan 2 (2020) ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง

ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง

เหตุการณ์ 4 ปี หลังจากเหตุการณ์ซอมบี้ถล่มเมือง ซึ่งส่งผลให้คาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่รกร้าง ไร้ผู้คนอยู่ แต่มีกลุ่มผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ทีตัดสินใจหาทางเอาชีวิตรอด จนกว่าทางการจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้รอดชีวิตจะเป็นเช่นไรติดตามหนังได้ที่ ฝ่านรกซอมบี้คลั่ง

See the source image

See the source image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *