reporters365
"The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮี้ยน" 

“The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮี้ยน” 

หนัง “The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮี้ยน”  เรื่องราวเมื่อนักศึกษาคนหนึ่งไปลองของด้วยการไลฟ์สตรีมท้าผีที่สะพานสุดเฮี้ยน ปรากฏว่าในระหว่างการสตรีม นักศึกษาคนนั้นได้สังเกตว่ามีหลายคอมเมนต์ได้บอกให้เขาหนีไปจากที่นั่น พร้อมระบุว่ามีผู้หญิงชุดขาวอยู่บนต้นไม้ เมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดี เขาจึงได้ตัดสินใจหนีไปจากสะพานแห่งนั้นอย่างไม่คิดชีวิต และเรื่องราวของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตในเวลาต่อมา

"The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮี้ยน" 
"The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮี้ยน" 
"The Bridge Curse คำสาปสะพานเฮี้ยน" 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *