reporters365
Tenet (2020) เทเน็ท

Tenet (2020) เทเน็ท

หนัง Tenet (2020) เทเน็ท เรื่องราวจะเป็นอย่างไร.. หากเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดมันเลวร้ายยิ่งกว่าวันโลกาวิวัฒน์! ฝ่าทฤษฎีของกาลเวลาเพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ โดยการจารกรรมสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ทุกคนจะได้ตามหาคำตอบด้วยกันว่า เทเน็ท คืออะไร? เหตุการณ์อะไรที่จะร้ายแรงยิ่งกว่าวันอวสานของโลกมนุษย์? และการย้อนเวลานั้นแตกต่างกับการเดินทางข้ามเวลาอย่างไร?

Tenet (2020) เทเน็ท
Tenet (2020) เทเน็ท
Tenet (2020) เทเน็ท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *