reporters365
Aladdin (2019)

Aladdin (2019)

เรื่องราวใน Aladdin ของดิสนีย์โฟกัสไปที่อลาดิน หัวขโมยข้างถนนผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี หลังจากที่เขามีโอกาสได้พบกับเจ้าหญิงจัสมินโดยบังเอิญในตลาดกลางเมือง ทว่าทุกย่างก้าวการเคลื่อนไหวของอลาดินกลับถูก จาฟาร์ เสนาบดีของสุลต่านจับตามองทุกฝีก้าวและเลือกให้เขาเป็นคนที่ต้องลงไปเอาตะเกียงวิเศษในถ้ำกลางทะเลทราย ทว่าหลังจากที่อลาดินได้ตะเกียงวิเศษมาแล้ว เขาบังเอิญปลดปล่อยยักษ์ในตะเกียงอย่างจินนี่ออกมา อิทธิฤทธิ์ของจินนี่สามารถบันดาลพรวิเศษ 3 ประการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของอลาดินไปตลอดกาล

 Aladdin (2019)
 Aladdin (2019)
 Aladdin (2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *